Radmeters

Προσωπικοί Μετρητες  

Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

  

 

AC Milligauss Meter Μοντέλο UHS

 

AC Milligauss Meter Model UHSAlphalab AC UHS μετρητής milligauss ---- $259
(δωρεάν αποστολή)
Μετρητής 3 αξόνων/1 άξονα Πολύ Χαμηλών και  Εξαιρετικά Χαμηλών Συχνοτήτων

Ένας ψηφιακός μετρητής γκάους για την ακριβή μέτρηση των μαγνητικών πεδίων του εναλασσόμενου ρεύματος.

 

 

 

Λεπτομέρειες

Αυτός ο μετρητής μετρά τα μαγνητικά πεδία του εναλλασσόμενου ρεύματος σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 13 Hz έως 75 kHz (75.000 Hz). Οι συχνότητες περιέχουν κυρίως μαγνητικά πεδία ELF (δηλαδή, συχνότητες κάτω από το 1 kHz) και VLF (άνω του 1 kHz). Αυτές τις εξειδικευμένες μετρήσεις τις επιλέγετε από τον διακόπτη με την ένδειξη "ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ" (TYPE OF MEASUREMENT). Ο διακόπτης  "ΕΜΒΕΛΕΙΑ" (RANGE) επιτρέπει τη μέτρηση ενός ευρέου φάσματος εντάσεων των πεδίων, από .01 μέχρι 1999 milligauss. Οι περισσότερες μετρήσεις θα εκτελούνται και με τα δύο κουμπιά στραμένα προς την άκρως αριστερή θέση. Αυτή η ρύθμιση είναι για τη μέτρηση του πραγματικού μεγέθους του μαγνητικού πεδίου στο ευρύτερο φάσμα των συχνοτήτων (ELF + VLF) μέχρι την ένταση των 19,99 milligauss. Εάν το πεδίο γίνει ισχυρότερο από 19,99, το περισσότερο μέρος της οθόνης θα μείνει κενό εκτός από ένα "1" στην άκρη αριστερά. Αυτό δείχνει υπέρβαση εμβέλειας. Στη συνέχεια ρυθμιστε τον αριστερό διακόπτη στο 199,9 (ή στο 1999 αν η ρύθμιση 199,9 εξακολουθεί να εμφανίζει υπερ-εμβέλειας).

Οδηγίες ταχείαςεκκίνησης:

Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (στη δεξιά πλευρά) προς τα πάνω. Γυρίστε τους δύο διακόπτες στην άκρως αριστερή θέση (19,99 και 3-AXIS ELF + VLF). Αυτό θα δείξει το 3-αξόνων μέγεθος του μαγνητικού πεδίου σε milligauss (ισοδύναμο της μέσης τετραγωνικής ρίζας). Αποφύγετε να περιστρέφετε γρήγορα ή να γέρνετε γρήγορα το μετρητή, αυτό προκαλεί κάποια επιπλέον σήματα προς λήψη από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Το πρόσθετο σήμα θα απομακρυνθεί μόλις σταματήσετε να κινείτε το μετρητή. Αυτό θα σας είναι προφανές μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μετρητή. Εάν στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός "1" στην αριστερή πλευρά, χωρίς άλλους αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υπερ-εμβέλεια. Στη συνέχεια ρυθμιστε τον αριστερό διακόπτη στο 199,9 ή το 1999.  

Εάν ο δεξιός διακόπτης έχει ρυθμιστεί σε 3-ΑΞΟΝΕΣ VLF (πολύ χαμηλές συχνότητες), ο μετρητής γενικά θα δείξει πολύ χαμηλότερα, ή μηδέν. Αυτή η ρύθμιση εντοπίζει μόνο υψηλών συχνοτήτων μαγνητικά πεδία  (1.000 Hz - 75.000 Hz), και όχι το πλήρες εύρος ζώνης (13 Hz - 75.000 Hz), που εντοπίζεται με τη ρύθμιση "3-ΑΞΟΝΕΣ + VLF ELF". Η τρίτη θέση του δεξιού διακόπτη είναι μόνο 1 άξονα, αλλα σε πλήρες εύρος ζώνης (13 Hz - 75,000 Hz). Μετρά το μαγνητικό πεδίο μόνο σε έναν άξονα: στην κατεύθυνση που αντιστοιχεί στον λεπτό άξονα του μετρητή. 

Όταν η μπαταρία φτάσει σε χαμηλά επίπεδα, θα εμφανιστεί ένα επιπλέον δεκαδικό ψηφίο (στην αριστερή πλευρά). Αφαιρέστε το πίσω καπακι του μετρητή για να αντικαταστήσει την κοινή μπαταρία των 9 βολτ.

 

Αναλυτικές Οδηγίες Χρήσης:

Αυτός ο μετρητής έχει σχεδιαστεί για να κάνει ακριβείς μετρήσεις των μαγνητικών πεδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων από 13 Hz έως 75 kHz (75.000 Hz). Οι συχνότητες περιλαμβάνουν τα περισσότερα  ELF (δηλαδή, τις συχνότητες κάτω από 1 kHz) και VLF (άνω του 1 kHz) μαγνητικά πεδία. Ο μετρητής μετρά το πραγματικόμέγεθος 3-άξονων του πεδίου AC(εναλλασσόμενουρεύματος). ‘Αλλες δύο πιο εξειδικευμένες μετρήσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν: 3-άξονων VLF-μόνο (1kHz - 75 kHz) για τη μ’ετρηση της δύναμης πεδίων υψηλότερης συχνότητας, και 1-άξονα πλήρους εύρους ζώνης (13 Hz - 75 kHz) για τον προσδιορισμό της κύριας κατεύθυνσης του μαγνητικού πεδίου AC (εναλλασσόμενου ρεύματος). Αυτές οι εξειδικευμένες μετρήσεις επιλέγονται από το κουμπί με την ένδειξη "ΤΥΠΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ" (TYPE OF MEASUREMENT). Ένας διακόπτης "ΕΜΒΕΛΕΙΑ" (RANGE) επιτρέπει τη μέτρηση της έντασης των πεδίων ενός ευρέου φάσματος - από 0,01 μέχρι 1999 milligauss. 

Οι περισσότερες μετρήσεις θα εκτελούνται και με τα δύο κουμπιά στραμένα προς την άκρως αριστερή θέση. Αυτή η ρύθμιση είναι για τη μέτρηση του πραγματικού μεγέθους του μαγνητικού πεδίου στο ευρύτερο φάσμα των συχνοτήτων (ELF + VLF) μέχρι την ένταση των 19,99 milligauss. Εάν το πεδίο γίνει ισχυρότερο από 19,99, το περισσότερο μέρος της οθόνης θα μείνει κενό εκτός από ένα "1" στην άκρη αριστερά. Αυτό δείχνει υπέρβαση εμβέλειας. Στη συνέχεια ρυθμιστε τον αριστερό διακόπτη στο 199,9 (ή στο 1999 αν η ρύθμιση 199,9 εξακολουθεί να εμφανίζει υπερ-εμβέλεια)

Για να χρησιμοποιήσετε το μετρητή, σύρετε το διακόπτη λειτουργίας (στο δεξί άκρο) προς τα πάνω. Με τους δύο διακόπτες στην άκρως αριστερή θέση, η οθόνη μπορεί να μετρήσει μέχρι και 19,99 milligauss. Θα παρατηρήσετε ότι αν περιστρέψετε ξαφνικά ή αγγίξετε τον μετρητή, η οθόνη για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου θα δειξει υψηλότερες ενδείξεις. Αυτό προκαλείται από το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο είναι περίπου 500 milligauss DC. Κανονικά ένα πεδίο DC (μη κυμαινόμενο) δεν θα ανιχνευθεί με αυτό τον μετρητή. Ωστόσο, οποιαδήποτε κίνηση (ανατροπή του μετρητή ή αγγίζοντας τον) θα διαμορφώνει αυτό το πεδίο DC, δημιουργώντας ένα προσωρινά μεταβαλλόμενο πεδίο, το οποίο θα ανιχνευεται. Η επίδραση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε αυτό το πολύ ευαίσθητο φάσμα των 19,99. Για να αποφευχθεί αυτό το ψεύτικο σήμα, κρατήστε τονμετρητήσταθερόσεσχέσημετοσώμα και προσανατολισμένο στον χώρο πάντα με τον ίδιο τρόπο καθώς κινείστεκάνοντας μετρήσεις. Για παράδειγμα, αν ο μετρητής είναι κάθετπς και ο πλαινός συρόμενος διακόπτης είναι στραμμένος, ας πούμε, προς τα βορειοδυτικά, τότε θα πρέπει να κρατάτε το μετρητή πάντα κάθετο με την πλευρά του διακόπτη λειτουργίας να δείχνει προς τα βορειοδυτικά, καθώς περπατάτε. Ενώ περιστρέφετε ή αλλάζετε τον προσανατολισμό του μετρητή, η ένδειξη θα είναι συνήθως υψηλότερη από αυτό που θα έπρεπε να είναι, αλλά θα επανέλθει στη σωστή τιμή, μόλις σταματήσετε να τον περιστρέφετε. Ο μετρητής θα ανιχνεύσει επίσης ένα υψηλότερο επίπεδο, εάν κινείταιι κοντά σε μαγνητισμένα μέταλλα. 

Εάν ο διακόπτης  “ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ” (TYPE OF MEASUREMENT) βρίσκεται στην κεντρική του θέση, ο μετρητής θα ανιχνεύσει πεδία 3 αξόνων (VLF) πολύ χαμηλών συχνοτήτων (σε συχνότητες 1 kHz και άνω). Γενικά σε οθόνες βίντεο και λαμπτήρες φθορίου ένα μεγάλο ποσοστό των πεδίων ανήκει σε αυτές τις υψηλότερες συχνότητες. Παρακαλώ σημειώστε τρεις παράγοντες κατά τη μέτρηση αυτών των υψηλότερων συχνοτήτων: 1) Αυτές οι μετρήσεις των πολύ χαμηλών συχνοτήτων (VLF) θα πρέπει να είναι μικρότερες από (ή το πολύ το ίδιο με) τη μέτρηση που λαμβάνεται όταν το κουμπί έχει οριστεί στην άκρως αριστερή θέση του "3-ΑΞΟΝΕΣ + VLF ELF" (3-AXIS + VLF ELF). Στις περισσότερες περιοχές, οι μετρήσεις VLF (με τον διακόπτη στο κέντρο) θα είναι πολύ χαμηλές ή μηδενικές. Στη χειρότερη των περιπτώσεων δεν θα είναι ποτέ μεγαλύτερες από την ένδειξη που λαμβάνεται όταν ο διακόπτης ΕΥΡΟΣ (RANGE) έχει οριστεί σε "3-ΑΞΟΝΕΣ + VLF ELF". Με άλλα λόγια, η μέτρηση VLF μόνη της δεν είναι ποτέ μεγαλυτερη από ELF+VLF. 2) Η κεντρική θέση αυτού του διακόπτη είναι ελαφρώς ευαίσθητη σε πεδία των 60 Hz, αν και υποτίθεται ότι θα πρέπει να απορρίπτει συχνότητες κάτω από το 1 kHz. Η απόρριψη είναι 400:1. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πεδίο των 400 milligauss που είναι αποκλειστικά και μόνο στα 60 Hz, η κεντρική θέση VLF (πολύ χαμηλές συχνότητες) του διακόπτη θα αποφέρει μια (ψευδή) ενδειξη του 1,0 milligauss. Ομοίως ένα πεδίο των 200 milligauss στα 60 Hz θα αποφέρει ένα ψευδές πεδίο VLF της τάξης του 0,5 milligauss. 3) Εάν η ένδειξη ELF+VLF (θέση του διακόπτη αριστερά) είναι πολύ υψηλή, η ένδειξη VLF μπορεί να μην είναι σωστή όταν ο διακόπτης της ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ (RANGE) είναι ρυθμισμένος σε χαμηλότερο αριθμό για ανιχνευση VLF. Πιο συγκεκριμένα, η ένδειξη ELF+VLF (αριστερή πλευρά) είναι πάνω από 40 milligauss, μην πραγματοποιείτε ανάγνωση των VLF-μόνο (κεντρική θέση) με το ΕΥΡΟΣ (RANGE) στα 19,99. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε την εμβέλεια 199,9. Ομοίως, αν η ELF+VLF είναι υψηλότερη από 400 milligauss, συνεχίστε να χρησιμοποιείτεε την ΕΜΒΕΛΕΙΑ 1999 κατά τη μετάβαση σε VLF. Σε αντίθετη περίπτωση, η ένδειξη VLF μπορεί να είναι ψευδώς χαμηλή. 

 

Όταν ο διακόπτης “ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ” (TYPE OF MEASUREMENT) έχει οριστεί σε 1-ΑΞΟΝΑ (δεξιά πλευρά), η μέτρηση θα αποδόσει ELF+VLF αλλά σε ένα μόνο άξονα. Η κατεύθυνση αυτή του 1-ΑΞΟΝΑ είναι ίδια με τη διάσταση του “πάχους” του μετρητή (σε αντίθεση με το “πάχος” αριστερα-δεξιά ή το “ύψος” πάνω-κάτω που είναι συμβατικοί ορισμοί του πλάτους και του ύψους, σε σχέση με την ένδειξη στην μπροστινή ετικέτα). Αυτός ο αισθητήρας 1-άξονα βρίσκεται ακριβώς πίσω από το κέντρο της μάυρης οθόνης στην επάνω επιφάνεια ή “στέγη” (roof) του μετρητή. Η μέτρηση 1-ΑΞΟΝΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της κατεύθυνσης προς την οποία το πεδίο είναι πιο ισχυρό. Δυστυχώς, αυτό δεν αντιστοιχεί ακριβώς προς την κατεύθυνση (ή τη θέση σε σχέση με τον μετρητή) της προέλευσηςτουπεδίουΗ κατεύθυνση των ισχυρότερων πεδίων μπορεί να σας δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση της προέλευσης του πεδίου, σύμφωνα με τηθεωρίατου EdwardLeeper. 

Προς ενημέρωσή σας, οι άλλοι δύο μαγνητικοί αισθητήρες είναι 1) στην άκρωςδεξιά πλευρά της «στέγης» του μετρητή (Αυτή είναι η θέση του αισθητήρατηςκατεύθυνσης πάνω-κάτω.), και 2) στην άκρως αριστερή πλευρά κάτωαπότη"στέγη"(η θέση του αισθητήρα αριστερά-δεξιά ). Σε γενικές γραμμές, αν είστε πολύ κοντά στην πηγή ενός πεδίου, αυτοί οι τρεις αισθητήρες θα είναι σε τρεις διαφορετικές αποστάσεις από την πηγή του πεδίου, και ως εκ τούτου, η ανάγνωση θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γωνία από την οποία κρατάτε το μετρητή. Για μετρήσεις πεδίου που απέχουν περισσότερο από περίπου δύο πόδια από την πηγή, αυτή η εξάρτηση είναι ελάχιστη

Ακρίβεια:

Αυτός ο μετρητής έχει μια τυπική απόκλιση +/-3% της ένδειξης σε εμβέλεια συχνότητας 45 Hz έως 5 kHz. Σε ορισμένες γωνίες μετρήσεων και ορισμένες συχνότητες, κατά την λειτουργία 3-ΑΞΟΝΩΝ, η απόκλιση μπορεί να είναι υψηλή μέχρι και +/-7%. Δηλαδή, μια ένδειξη 10,00 milligauss σημαίνει ότι το πεδίο μπορεί να είναι ίσο με 10,70 ή και ίσο με 9.30, αλλά τις περισσότερες φορές το ακριβές πεδίο θα είναι μεταξύ 10.30 και 9.70 (σε μονάδες RMS). Σημειώστε ότι αυτή η προδιαγραφή για την ακρίβεια αφορά στα ημίτονα κύματα σε μεγάλης ενβέλειας συχνοτήτες από 45 Hz έως 5 kHz. Άλλοι κατασκευαστές ψηφιακών μετρητών 3 αξόνων καθορίζουν μόνο την ακρίβεια για ημίτονα κύματα στα 60 Hz. (Αυτόι οι τύποι μετρητών γενικά θα έχουν σημαντική πρόσθετη απόκλιση πάνω από τα 100 Hz. Συνήθως υπάρχει μια πρόσθετη απόκλιση 5-10% που οφείλεται στην μεταβολή της ευαισθησίας σε άλλες συχνότητες, που σημαίνει μια συνολική απόκλιση που υπερβαίνει το 10% πάνω από τα 100Hz. Λόγω του προηγμένου κυκλώματος ανίχνευσης υψηλών συχνοτήτων, το μοντέλο UHS δεν έχει αυτό το πρόβλημα). Εάν μετράτε ένα σήμα που είναι ταυτόχρονα ισχυρότερο των 100 milligauss και συχνότητας υψηλότερης των 10 KHz, είναι πιθανόν να παρουσιαστεί κάποια επιπλέον απόκλιση. (Μπορεί να δείξει είτε πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά). Για να παραχθεί ένα τέτοιου είδους πεδίο, απαιτείται μια ασυνήθιστη γεννήτρια που συνδυάζει υψηλή συχνότητα και υψηλή ισχύ εξόδου. Θα γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, αν, όταν προσεγγίζετε την ισχυρή πηγή του πεδίου, αυτό υπερβαίνει τελικά τα 1000 milligauss τόσο στις ELF + VLF όσο και στις VLF. Ο μετρητής λειτουργεί μετρώντας την απόλυτη τιμή της έντασης του πεδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε 3 άξονες (ή 1 άξονα), και στη συνέχεια βρίσκοντας τον μέσο χρόνο αυτής της απόλυτης τιμής. Αυτός ο μέσος όρος του χρόνου στη συνέχεια κλιμακώνεται έτσι ώστε ένα ημιτονοειδές κύμα να διαβάζεται σε μονάδες RMS. Η ευαισθησία φτάνει στο ½, με τα όρια στη συχνότητα των 13 Hz και 75 kHz. Στη ρύθμιση 3-ΑΞΟΝΩΝ 1 kHz - 75 kHz (VLF), η μέγιστη απόκλιση είναι +/-7% από την ένδειξη στα 5 kH, και η ευαισθησία είναι 1 kHz και 75 kHz.

 

 Secured orders

Visa  Secured orders PayPal

Οι πληρωμές είναι απολύτως ασφαλείς. Δεν μείνατε ικανοποιημένοι από το
προϊόν ή την υπηρεσία;
Μπορείτε εύκολα να πάρετε
τα χρήματά σας πίσω
  εδώ.


 Φροντιζετε για κάποιον;

Τώρα μπορείτε να του δώσετε το
πιστοποιητικό δώρου
.


 Translate to Japanese Translate to English Radmeters in French Radmeters in Portuguese Radmeters in Spanish Radmeters in German Radmeters in Polish
Honk Kong Flag China Flag Radmeters in Russian Radmeters in Greek Radmeters in Hindi